Projekt z Unii Europejskiej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19.

Firma MANNA Anna Orzech pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Dywersyfikacja działalności oraz implementacja rozwiązań proekologicznych i cyfrowych w przedsiębiorstwie MANNA Anna Orzech”, współfinansowany w ramach Programu RPO WP 2014-2020

Numer wniosku: WNG-IMP.02.2022/266

Celem projektu wygenerowanie przewag konkurencyjnych oraz firmy odpornej na działania kryzysowe w okresie zagrożenia zdrowia poprzez dywersyfikację działalności  firmy.

Bezpośrednim efektem projektu zwiększenie produktywności poprzez implementację nowych rozwiązań o charakterze organizacyjnym, cyfrowym i proekologicznym.

Wartość projektu:  78358,25PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 47 014,95PLN